Als u wilt weten hoeveel u kunt lenen dan is het mogelijk om online een krediet simulatie uit te voeren. Op deze manier krijgt u inzicht in uw maximale leen mogelijkheden. Deze website helpt u op weg met informatie en hulp middelen welk bedrag u kunt lenen. Doe de online lening simulatie en ontdek direct wat de mogelijkheden zijn. Onze partners zoals de Beobank bieden de beste tarieven in de markt.

Hypothecair krediet simulatie

Laat u niet verrassen door de kostprijs van uw hypothecair krediet

Inleiding – Hypothecair krediet simulatie

Een hypothecair krediet simulatie wordt tegenwoordig steeds vaker als een absolute noodzaak ervaren. Wie vandaag de dag een hypothecair krediet wenst af te sluiten moet zich immers veelal een weg banen tussen een heel bos aan kredieten. Het is dan ook niet meer dan logisch dat steeds meer mensen er voor kiezen om het verkeerde hypothecair krediet af te sluiten. Om een dergelijke foute keuze te voorkomen bestaat er nu dus zoiets als een hypothecair krediet simulatie. Een dergelijke simulatie is gratis en vrijblijvend en voor iedere potentiële kredietnemer interessant.

Wat is een hypothecair krediet simulatie?

Het is allereerst belangrijk om er rekening mee te houden dat een hypothecair krediet simulatie op verschillende vlakken afwijkt van een gewone krediet simulatie. Bij een gewone krediet simulatie wordt er bijvoorbeeld veelal geen rekening gehouden met uw inkomen en is ook de looptijd in mindere mate van belang, maar bij een hypothecair krediet zijn dit twee alles bepalende factoren. Een hypothecair krediet simulatie kan dan ook op twee verschillende manieren worden uitgevoerd. U kunt de simulatie uitvoeren aan de hand van uw inkomen en op die manier berekenen hoeveel hypotheek u kunt krijgen of u kunt aan de hand van het bedrag dat u wenst te lenen bekijken hoe hoog uw inkomen moet zijn.

Zijn er nadelen verbonden aan een hypothecair krediet simulatie?

Het uitvoeren van een hypothecair krediet simulatie is zoals u hierboven kunt lezen dus zeer interessant, maar zijn er ook nadelen verbonden aan het uitvoeren van een dergelijke simulatie. Laat ons allereerst meteen zeggen dat er geen kosten aan verbonden zijn, noch enige verplichtingen. U hoeft met andere woorden nooit bang te zijn dat u wordt opgezadeld met verplichtingen waar u niet om heeft gevraagd, want dat is bij een hypothecair krediet simulatie niet het geval. Wel is het helaas zo dat simulaties door banken en kredietverstrekkers vaak te weinig worden bijgewerkt waardoor ze werken met verouderde informatie. Dit is meteen ook “de” reden waarom het wel nog steeds wordt aangeraden om ook een echte offerte op te vragen bij de bank in kwestie.

Overbruggingskrediet simulatie

Een overbruggingskrediet simuleren is eenvoudig, gratis en zeer interessant

Inleiding – Overbruggingskrediet simulatie

Een overbruggingskrediet is voor veel mensen een interessante kredietvorm, alleen is het vaak bijzonder moeilijk om te achterhalen hoeveel u door middel van een dergelijke financiering precies kunt lenen. Kenmerkend voor een overbruggingskrediet is immers dat u steeds een tijdelijke bepaalde waarborg moet verstrekken. In de meeste gevallen wordt een overbruggingskrediet dan ook afgesloten als overbruggingshypotheek waarbij mensen het eerste huis in pand geven om de aankoop van een tweede huis te financieren. Van zodra het eerste huis is verkocht wordt de kredietlijn afgelost en stopgezet. Hoe dan ook is het overbruggingskrediet zoals u ziet een complex krediet waardoor het absoluut geen kwaad kan om even kennis te maken met de mogelijkheden van de zogenaamde overbruggingskrediet simulatie.

Wat doet een overbruggingskrediet simulatie precies?

Een overbruggingskrediet simulatie is een simulatie die aan de hand van door u ingevoerde informatie probeert te berekenen hoeveel u met behulp van een overbruggingskrediet kunt lenen. Het bedrag dat u kunt lenen is immers zoals eerder reeds aangehaald afhankelijk van onder andere de waarde van de door u verstrekte waarborg. Daarnaast is ook het doel van het overbruggingskrediet bepalend voor het precieze bedrag dat u kunt lenen. Zoals eveneens in de inleiding reeds aangehaald kan een overbruggingskrediet immers als gewoon krediet, maar ook als hypothecaire lening worden afgesloten. Het spreekt voor zich dat u met deze laatste wel aanzienlijk hogere bedragen kunt lenen.

Is een overbruggingskrediet simulatie verplicht?

Het uitvoeren van een overbruggingskrediet simulatie is absoluut niet verplicht, maar het wordt door financiële experts wel ten stelligste aangeraden. Een overbruggingskrediet simulatie zorgt er immers voor dat u nog vooraleer u naar de bank gaat reeds een goed idee heeft van wat uw mogelijkheden zijn en vooral hoeveel kosten u eventueel zult moeten betalen. Let wel, hoe interessant een overbruggingskrediet simulatie ook mag zijn, de uitkomst er van is voor een bank of andere kredietverstrekker nooit bindend. Ga dus met andere woorden niet alleen verder op de uitkomst van een overbruggingskrediet simulatie, maar vraag ook zeker een offerte aan bij de desbetreffende bank. Die is immers wel bindend.

Microkredieten

Microkredieten zijn “de” oplossing voor iedereen die snel nood heeft aan een klein beetje extra kapitaal

Inleiding – Microkredieten

Microkredieten zijn kleine kredieten die door mensen voor een uiterst beperkte periode kunnen worden afgesloten. Een microkrediet kenmerkt zich eigenlijk door drie zaken. Allereerst is er de wel zeer beperkte looptijd van 30 dagen, maar daarnaast is er ook het bedrag dat u maximaal kunt lenen. Een microkrediet wordt immers doorgaans slechts verstrekt tot een bedrag van 500 euro. Bepaalde kredietverstrekkers maken een kleine uitzondering op deze regel en verdubbelen de kredietlimiet. Meer dan 1000 euro lenen is met een microkrediet echter niet mogelijk. Tot slot is er nog de kostprijs van een microkrediet. Op microkredieten wordt geen rente, maar een opstartkost aangerekend en die is veelal goed voor ruim 20 procent van het door u geleende bedrag.

Let op voor valkuilen

Microkredieten zijn op zich interessante kredieten voor mensen die snel nood hebben aan een beetje extra kapitaal. We kunnen ons hier in zekere zin best in vinden, alleen is het wel zo dat de kredietnemer zich dan ten volle bewust moet zijn van de voorwaarden die er aan een dergelijke lening verbonden zijn. Helaas leert de praktijk ons dat dit meestal niet het geval is waardoor de kredietnemer nog dieper wegzakt in een net van financiële problemen. Een microkrediet simulatie kan u nochtans zonder probleem aangeven met welke voorwaarden u rekening moet houden en vooral welke kosten er precies worden aangerekend. Het is vooral dit laatste waar u als kredietnemer zeer aandachtig voor moet zijn.

Microkrediet simulatie

Een microkrediet simulatie is eigenlijk een heel eenvoudige berekening. Het enige wat u nodig heeft om de berekening uit te voeren is het bedrag dat u denkt te zullen lenen. Wanneer u dit bedrag ingeeft wordt er door de microkrediet simulatie automatisch berekend hoeveel kosten er worden aangerekend (eenmalig) en met welke voorwaarden u zeker en vast rekening moet zien te houden. Kenmerkend voor een microkrediet is immers ook dat u nooit mag afwijken van de geldende kredietvoorwaarden. Doet u dat wel, dan is de kans bijzonder groot dat u tegen een financiële sanctie zult aanlopen. Het spreekt voor zich dat dit de kostprijs van het krediet alleen maar verder de hoogte in jaagt en dat kan absoluut niet de bedoeling zijn.

50000 euro lenen

Snel en efficiënt de kostprijs berekenen wanneer u 50.000 euro wenst te lenen

Inleiding – 50000 euro lenen

50.000 euro klinkt als een groot bedrag, maar eigenlijk moeten we zeggen dat de mogelijkheden van iemand die over 50.000 euro beschikt toch vrij beperkt zijn. Het leven is duur geworden en we houden er lang niet altijd voldoende rekening mee. Hoe dan ook geldt voor het afsluiten van een lening altijd dat een krediet ook altijd geld kost. Het spreekt daarbij voor zich dat iemand die 50.000 euro wenst te lenen ook bepaalde kosten zal moeten betalen. Het is vooraleer een dergelijke lening aan te vragen dan ook aan te raden om u vooraf goed te informeren over niet alleen de voorwaarden, maar ook over de kostprijs. Alleen op die manier zorgt u er voor dat de afbetaling van uw krediet zonder probleem verloopt.

Hoe 50.000 euro lenen?

Er bestaan tegenwoordig verschillende mogelijkheden voor mensen die een bedrag van 50.000 euro willen lenen. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om 50.000 euro te lenen door middel van een gewone persoonlijke lening, maar u kunt er ook voor kiezen om een doorlopend krediet of een andere kredietvorm af te sluiten. Hoe dan ook kan een krediet simulatie u eveneens een duidelijk beeld geven van de verschillende mogelijkheden kredieten waarmee u een dergelijk bedrag kunt lenen. Vervolgens kunt u ook nog eens in de meeste gevallen bepalend of u een variabele of een vaste rente wenst te betalen waardoor u een uitstekend beeld kunt krijgen van de kostprijs van uw krediet.

Welke voorwaarden zijn er verbonden aan een lening van 50.000 euro?

Aan een lening van 50.000 euro zijn diverse voorwaarden verbonden. Net als bij andere leningen is het voor de bank vooral van belang om te weten dat u het geleende bedrag alsook de kosten op de lening kunt terugbetalen. Dat is echter niet alles, want een krediet loopt niet eindeloos lang. Aan het begin wordt in de kredietovereenkomst immers altijd vermeld tegen welke datum uw lening moet zijn afbetaald en ook dat is natuurlijk erg belangrijk om rekening mee te houden. Ook de voorwaarden die zijn verbonden aan het afsluiten van een lening worden tijdens het uitvoeren van een lening simulatie kenbaar gemaakt.

Kredietvormen

Voor welke kredietvorm u ook kiest, het wordt altijd aangeraden om een krediet simulatie uit te voeren

Inleiding – Kredietvormen

Wanneer u tegenwoordig een lening af wil sluiten zult u een keuze moeten maken uit een uitgebreid aanbod aan allerhande kredietvormen. De tijd dat er enkel en alleen een gewone lening op afbetaling bestond behoort dan ook voorgoed tot het verleden. Voor mensen die weinig of geen kennis hebben van de financiële wereld is het vaak niet eenvoudig om uit te zoeken welke kredietvorm het best voldoet aan hun verwachtingen. Om dit te kunnen achterhalen kunt u er voor kiezen om een beroep te doen op een zogenaamde krediet simulatie. Een krediet simulatie biedt u op een eenvoudige manier de mogelijkheid om te kunnen achterhalen welke voorwaarden en welke kostprijs er aan een bepaald krediet verbonden zijn en dat is veelal precies de informatie waar u naar op zoek bent.

Wat kan een krediet simulatie voor mij betekenen?

Een krediet simulatie is eigenlijk een soort van voorstelling van wat uw toekomstige financiering precies zal inhouden. Een krediet simulatie kan dan ook op verschillende manieren en vooral voor verschillende kredieten worden afgesloten. De belangrijkste reden om een krediet simulatie uit te voeren zit hem natuurlijk in de kostprijs van uw krediet. Een krediet simulatie is immers de eenvoudigste en meest voor de hand liggende mogelijkheid om uw potentiële lening te berekenen en dat zonder kosten of enige verplichtingen. Het wordt aan potentiële kredietnemers dan ook steeds aangeraden om een krediet simulatie uit te voeren alvorens naar de bank te stappen.

Waar vind ik een krediet simulatie?

Allereerst is het zo dat er verschillende soorten krediet simulaties op de markt terug te vinden zijn. In eerste instantie zijn er natuurlijk de simulaties die worden geplaatst op de websites van banken en andere geldverstrekkers. Daarnaast zijn er echter ook complete websites of systemen die niet alleen in staat zijn om een krediet te simuleren, maar die vervolgens ook nog eens gaan onderzoeken welke kredietverstrekker u kan voorzien van het goedkoopste krediet. Dergelijke websites zoeken aan de hand van de door u ingevoerde gegevens met andere woorden naar kredietverstrekkers die voldoen aan uw verwachtingen en die een zo laag mogelijke prijs kunnen garanderen. Over het algemeen wordt een krediet simulatie echter steeds uitgevoerd op de website van de bank die u vermoedelijk de financiering zal verstrekken.

Investeringskrediet simulatie

Een investeringskrediet is de oplossing voor bedrijven die willen investeren zonder hun cashflow in moeilijkheden te brengen

Inleiding – Investeringskrediet simulatie

Het investeringskrediet is voor bedrijven een interessante kredietvorm. Het investeringskrediet mag hoe dan ook niet worden verward met de zogenaamde win win lening. Een win win lening is een fiscaal vriendelijke en financieel interessante lening voor particulieren die willen investeren in KMO’s of andere bedrijven. Een investeringskrediet is echter een financiering die door een bedrijf kan worden aangegaan om bijvoorbeeld een nieuwe machine aan te kopen, te investeren in nieuwe technologieën, etc. Vooraleer een investeringskrediet aan te vragen doet u er als bedrijf echter goed aan om een investeringskrediet simulatie uit te voeren. Alleen zo komt u immers tot in detail te weten hoe interessant het krediet nu al dan niet is.

Waarom een investeringskrediet simulatie uitvoeren?

Een investeringskrediet simulatie is om te beginnen gratis en vrijblijvend. U moet als potentiële kredietnemer dus nooit bang zijn dat u wordt opgezadeld met vervelende en onverwachte verplichtingen, want dat is niet het geval. Wel is het zo dat de kostprijs op een investeringskrediet vaak door bedrijven wordt onderschat. Het is in de praktijk immers zo dat een investeringskrediet wordt afgesloten voor aanzienlijke bedragen. Op hoge bedragen is echter ook een hoge kostprijs van toepassing en die wordt veelal over het hoofd gezien. Om op voorhand tot in detail te weten met welke kosten u rekening moet houden kan een investeringskrediet de oplossing bieden.

Wat heb ik nodig om een investeringskrediet simulatie uit te voeren?

Om een investeringskrediet simulatie uit te voeren moet u natuurlijk beschikken over een aantal gegevens. Allereerst is er bijvoorbeeld de informatie over het exacte bedrag dat u denkt nodig te hebben. Daarnaast zal een krediet simulatie u ook altijd vragen op welke termijn u denkt de lening af te kunnen betalen en zult u eventueel nog een keuze moeten maken tussen een vaste en een variabele rente. Wanneer u op deze vragen een antwoord heeft gegeven zal de investeringskrediet simulatie vervolgens probleemloos kunnen berekenen met welke kosten u rekening moet houden en vooral hoe die kosten precies evolueren. Hoe dan ook is het uitvoeren van een investeringskrediet simulatie zoals u ziet zeer interessant.

Hypothecaire lening simulatie

Een hypothecaire lening simulatie is uw verzekering tegen onverwachte hoge hypotheeklasten

Inleiding – Hypothecaire lening simulatie

Een hypothecaire lening simulatie wordt nog steeds erg vaak weg gelachen. Veel mensen vinden het niet nodig om een dergelijke simulatie te doorlopen tot ze er achter komen dat ze toch niet helemaal correct op de hoogte waren van de voorwaarden en beperkingen die aan hun krediet zijn verbonden. Helaas is het in dat geval veelal al te laat. Een hypothecaire lening simulatie is nochtans heel interessant. Het is een kosteloze en tevens ook vrijblijvende manier om nog vooraleer een kredietovereenkomst te ondertekenen reeds op de hoogte te zijn van de inhoud van de overeenkomst. Een hypothecaire lening simulatie is dus zeker niets om zomaar van tafel te vegen, want het kan er wel degelijk voor zorgen dat u kunt rekenen op heel wat essentiële zekerheden.

Is een hypothecaire lening simulatie betrouwbaar?

Een hypothecaire lening simulatie biedt eventuele kredietnemers een glasheldere kijk op het krediet die ze van plan zijn om af te sluiten. Wat dat betreft is een hypothecaire lening simulatie zeker en vast betrouwbaar. Het enige probleem waar u rekening mee moet houden is het feit dat vaak geen gebruik wordt gemaakt van de meest actuele gegevens. Hierdoor kan het voorvallen dat de uitkomst van een hypothecaire lening simulatie toch enigszins verschilt van die van het echte krediet. Het wordt hoe dan ook aan alle kredietnemers aangeraden om niet alleen een hypothecaire lening simulatie uit te voeren, maar ook na te gaan bij de bank of de uitkomst van die simulatie al dan niet volledig correct is.

Wat heb ik nodig om een hypothecaire lening simulatie uit te voeren?

Om een hypothecaire lening simulatie uit te voeren moet u eigenlijk gewoon in het bezit zijn van alle standaard informatie die verbonden is aan het aanvragen van een hypothecaire lening. U zult met andere woorden moeten ingeven welk bedrag u denkt te gaan lenen, hoelang de looptijd ongeveer moet zijn en welke vorm van rente uw voorkeur geniet. Met deze gegevens kan de simulatie aan de slag en kan het u voorzien van een glashelder beeld van de lening die u van plan bent om af te sluiten.

Leningsimulator

Bereken op een eenvoudige en veilige manier hoeveel uw lening zal kosten met behulp van de leningsimulator

Inleiding – Leningsimulator

Een leningsimulator is een module die zowel voor kredietverstrekkers als kredietnemers heel wat interessante mogelijkheden te bieden heeft. Banken kiezen er bijvoorbeeld maar wat graag voor om een dergelijke lening simulatie op hun website te plaatsen omdat ze er de nodige tijd mee uitsparen terwijl kredietnemers een dergelijke simulatie vooral interessant vinden omdat ze van thuis uit even kunnen berekenen hoe hun potentieel krediet er precies uit zal komen te zien. Het spreekt voor zich dat de leningsimulator anno 2012 dan ook razend populair is.

De voordelen van een leningsimulator

De leningsimulator wordt gekenmerkt door een aantal niet te onderschatten voordelen. Er is op de financiële markt de voorbije jaren immers heel wat veranderd. Deze veranderingen hebben er voor gezorgd dat er tegenwoordig heel wat verschillende kredietvormen bestaan die stuk voor stuk over hun eigen kostprijs en voorwaarden beschikken. Om als mogelijke kredietnemer uw weg te vinden tussen deze verschillende kredieten zult u waarschijnlijk heel goed uw best moeten doen. De leningsimulator probeert uw keuze iets eenvoudiger te maken door tot in detail uit te leggen hoe een bepaalde lening precies in zijn werk gaat. Vanuit dat opzicht vervangt een leningsimulator met andere woorden een klein beetje het persoonlijk advies van de bank.

De nadelen van een leningsimulator

Een leningsimulator beschikt helaas niet uitsluitend over voordelen. Wanneer we even gaan kijken naar de manier waarop een leningsimulator te werk gaat kunnen we immers stellen dat de uitkomst er van nooit voor honderd procent betrouwbaar is. Het probleem is immers dat de informatie waar de leningsimulator op gebaseerd is zelden echt actueel is. Daardoor kan de te betalen rente die de simulatie aangeeft verschillen van de werkelijke rente. Dit is meteen ook de voornaamste reden waarom financiële instellingen benadrukken dat u voor het aanvragen van een krediet toch beter eerst even een offerte aanvraagt. Deze is bindend voor de kredietverstrekker en veelal opgemaakt aan de hand van de recentste gegevens.

Woonkrediet simulator gebruiken

Een woonkrediet simulator is een interessant hulpmiddel voor iedereen die een woonkrediet wenst af te sluiten

Inleiding – Woonkrediet simulator

Een woonkrediet simulator is een eenvoudig hulpmiddel om u wegwijs te maken in de wondere wereld van de woonkredieten. Wanneer u een woonkrediet simulatie uit wil voeren is het goed om eerst even na te denken over de bank of kredietverstrekker waar u denkt een beroep op te zullen doen. Het is immers zo dat een woonkrediet simulatie afhankelijk is van kredietverstrekker tot kredietverstrekker. De ene kredietverstrekker zal bijvoorbeeld een hypothecaire lening aanbieden tegen een rente van 5 procent terwijl een andere bank dan weer een rente in rekening zal brengen van 8 procent of meer. Dit alleen maar om u er een idee van te geven dat de intresten die worden aangerekend onderling aanzienlijk kunnen verschillen.

Waar kiezen voor een woonkrediet simulatie?

hypotheekWanneer u één of meerdere banken heeft gevonden die in aanmerking komen om u een hypothecaire lening te verstrekken is het vooral een kwestie van te onderzoeken welke bank u kan voorzien van een zo goedkoop mogelijk woonkrediet. Daarbij zult u natuurlijk ook rekening willen houden met de voorwaarden die aan het krediet in kwestie verbonden zijn. Een woonkrediet simulatie kan u hierbij helpen. Door het uitvoeren van verschillende simulaties en het vergelijken van de uitkomst er van weet u immers zeker dat het woonkrediet dat u afsluit ook echt interessant is. Daar komt bij dat een woonkrediet simulatie ook geheel gratis uitgevoerd kan worden en dat u nooit verplicht wordt om het krediet in kwestie daadwerkelijk af te sluiten.

Hoe een woonkrediet simulatie uitvoeren?

Een woonkrediet simulatie uitvoeren is heel eenvoudig. Mogelijke kredietnemers denken vaak dat ze over kennis van de financiële wereld en / of het internet moeten beschikken om een dergelijke berekening uit te kunnen voeren, maar dat is niet het geval. Wanneer u weet hoeveel geld u denkt nodig te hebben en u denkt te weten hoelang u er over zult doen om de lening af te betalen beschikt u over ruim voldoende informatie om een simulatie correct uit te kunnen voeren. Aarzel dus zeker niet om een woonkrediet simulatie uit te voeren, want als potentiële kredietnemer heeft deze u heel wat interessante voordelen te bieden.

Geld lenen zwarte lijst

De zwarte lijst is geen lijst die echt bestaat, maar een term die in de volksmond gebruikt wordt om iedereen mee aan te duiden die bij de nationale bank genoteerd staat als slechte betaler. Wanneer men een lening aangaat wordt dit aangegeven bij de nationale bank van België. Dit geldt zo voor alle leningen en niet enkel voor de wanbetalers. De nationale bank houdt een overzicht bij dat mensen moet beschermen indien zij meer leningen willen aangaan dan zij kunnen betalen. Op het ogenblik dat iemand zijn maandelijkse betalingen niet kan voldoen, wordt deze informatie ook doorgegeven aan de nationale bank en genoteerd binnen het dossier. Bij aanvraag van een volgende lening, zal de kredietverstrekker hiervan op de hoogte gebracht worden. Dit wordt de zwarte lijst genoemd.

Zwarte lijst, en nu?

Toch zijn er nog tal van mogelijkheden om te lenen wanneer men op de zogenaamde zwarte lijst staat. Ten eerste blijft men een lange tijd op de zwarte lijst nadat de problemen al zijn opgelost. Bij het aanvragen van een lening is het belangrijk hier eerlijk over te zijn. Indien de kredietverstrekker ziet dat het over oude problemen gaat die inmiddels van de baan zijn, kan het dat hij de lening toch goedkeurt.Geld lenen zwarte lijst is vaak wel mogelijk als u gaat lenen van privépersonen zoals familie of vrienden. Zijn doen vaak geen aangifte of controle bij de nationale bank waardoor een melding op de zwarte lijst niet belangrijk is. Een derde optie is de minilening. Bij deze zeer kleine leningen op korte termijn wordt gebruik gemaakt van een waarborg en vaak geen check gedaan op gebied van de zwarte lijst.

Hoe lang blijf ik op de zwarte lijst?

De periode waarbinnen iemand op de zwarte lijst blijft, hangt af van verschillende factoren. Ten eerste moet het ontleende bedrag waarrond de problemen zich gesteld hebben volledig terugbetaald zijn. Eens dat gebeurd is, kan men binnen een jaar al van de lijst gehaald worden. Zijn de problemen echter van die groote geweest dat ze via een rechtbank kwijtgescholden zijn of behandeld, dan kan een melding drie tot tien jaar blijven staan.