Als u wilt weten hoeveel u kunt lenen dan is het mogelijk om online een krediet simulatie uit te voeren. Op deze manier krijgt u inzicht in uw maximale leen mogelijkheden. Deze website helpt u op weg met informatie en hulp middelen welk bedrag u kunt lenen. Doe de online lening simulatie en ontdek direct wat de mogelijkheden zijn. Onze partners zoals de Beobank bieden de beste tarieven in de markt.

Leningsimulator

Bereken op een eenvoudige en veilige manier hoeveel uw lening zal kosten met behulp van de leningsimulator

Inleiding – Leningsimulator

Een leningsimulator is een module die zowel voor kredietverstrekkers als kredietnemers heel wat interessante mogelijkheden te bieden heeft. Banken kiezen er bijvoorbeeld maar wat graag voor om een dergelijke lening simulatie op hun website te plaatsen omdat ze er de nodige tijd mee uitsparen terwijl kredietnemers een dergelijke simulatie vooral interessant vinden omdat ze van thuis uit even kunnen berekenen hoe hun potentieel krediet er precies uit zal komen te zien. Het spreekt voor zich dat de leningsimulator anno 2012 dan ook razend populair is.

De voordelen van een leningsimulator

De leningsimulator wordt gekenmerkt door een aantal niet te onderschatten voordelen. Er is op de financiële markt de voorbije jaren immers heel wat veranderd. Deze veranderingen hebben er voor gezorgd dat er tegenwoordig heel wat verschillende kredietvormen bestaan die stuk voor stuk over hun eigen kostprijs en voorwaarden beschikken. Om als mogelijke kredietnemer uw weg te vinden tussen deze verschillende kredieten zult u waarschijnlijk heel goed uw best moeten doen. De leningsimulator probeert uw keuze iets eenvoudiger te maken door tot in detail uit te leggen hoe een bepaalde lening precies in zijn werk gaat. Vanuit dat opzicht vervangt een leningsimulator met andere woorden een klein beetje het persoonlijk advies van de bank.

De nadelen van een leningsimulator

Een leningsimulator beschikt helaas niet uitsluitend over voordelen. Wanneer we even gaan kijken naar de manier waarop een leningsimulator te werk gaat kunnen we immers stellen dat de uitkomst er van nooit voor honderd procent betrouwbaar is. Het probleem is immers dat de informatie waar de leningsimulator op gebaseerd is zelden echt actueel is. Daardoor kan de te betalen rente die de simulatie aangeeft verschillen van de werkelijke rente. Dit is meteen ook de voornaamste reden waarom financiële instellingen benadrukken dat u voor het aanvragen van een krediet toch beter eerst even een offerte aanvraagt. Deze is bindend voor de kredietverstrekker en veelal opgemaakt aan de hand van de recentste gegevens.

Woonkrediet simulator gebruiken

Een woonkrediet simulator is een interessant hulpmiddel voor iedereen die een woonkrediet wenst af te sluiten

Inleiding – Woonkrediet simulator

Een woonkrediet simulator is een eenvoudig hulpmiddel om u wegwijs te maken in de wondere wereld van de woonkredieten. Wanneer u een woonkrediet simulatie uit wil voeren is het goed om eerst even na te denken over de bank of kredietverstrekker waar u denkt een beroep op te zullen doen. Het is immers zo dat een woonkrediet simulatie afhankelijk is van kredietverstrekker tot kredietverstrekker. De ene kredietverstrekker zal bijvoorbeeld een hypothecaire lening aanbieden tegen een rente van 5 procent terwijl een andere bank dan weer een rente in rekening zal brengen van 8 procent of meer. Dit alleen maar om u er een idee van te geven dat de intresten die worden aangerekend onderling aanzienlijk kunnen verschillen.

Waar kiezen voor een woonkrediet simulatie?

hypotheekWanneer u één of meerdere banken heeft gevonden die in aanmerking komen om u een hypothecaire lening te verstrekken is het vooral een kwestie van te onderzoeken welke bank u kan voorzien van een zo goedkoop mogelijk woonkrediet. Daarbij zult u natuurlijk ook rekening willen houden met de voorwaarden die aan het krediet in kwestie verbonden zijn. Een woonkrediet simulatie kan u hierbij helpen. Door het uitvoeren van verschillende simulaties en het vergelijken van de uitkomst er van weet u immers zeker dat het woonkrediet dat u afsluit ook echt interessant is. Daar komt bij dat een woonkrediet simulatie ook geheel gratis uitgevoerd kan worden en dat u nooit verplicht wordt om het krediet in kwestie daadwerkelijk af te sluiten.

Hoe een woonkrediet simulatie uitvoeren?

Een woonkrediet simulatie uitvoeren is heel eenvoudig. Mogelijke kredietnemers denken vaak dat ze over kennis van de financiële wereld en / of het internet moeten beschikken om een dergelijke berekening uit te kunnen voeren, maar dat is niet het geval. Wanneer u weet hoeveel geld u denkt nodig te hebben en u denkt te weten hoelang u er over zult doen om de lening af te betalen beschikt u over ruim voldoende informatie om een simulatie correct uit te kunnen voeren. Aarzel dus zeker niet om een woonkrediet simulatie uit te voeren, want als potentiële kredietnemer heeft deze u heel wat interessante voordelen te bieden.

Geld lenen zwarte lijst

De zwarte lijst is geen lijst die echt bestaat, maar een term die in de volksmond gebruikt wordt om iedereen mee aan te duiden die bij de nationale bank genoteerd staat als slechte betaler. Wanneer men een lening aangaat wordt dit aangegeven bij de nationale bank van België. Dit geldt zo voor alle leningen en niet enkel voor de wanbetalers. De nationale bank houdt een overzicht bij dat mensen moet beschermen indien zij meer leningen willen aangaan dan zij kunnen betalen. Op het ogenblik dat iemand zijn maandelijkse betalingen niet kan voldoen, wordt deze informatie ook doorgegeven aan de nationale bank en genoteerd binnen het dossier. Bij aanvraag van een volgende lening, zal de kredietverstrekker hiervan op de hoogte gebracht worden. Dit wordt de zwarte lijst genoemd.

Zwarte lijst, en nu?

Toch zijn er nog tal van mogelijkheden om te lenen wanneer men op de zogenaamde zwarte lijst staat. Ten eerste blijft men een lange tijd op de zwarte lijst nadat de problemen al zijn opgelost. Bij het aanvragen van een lening is het belangrijk hier eerlijk over te zijn. Indien de kredietverstrekker ziet dat het over oude problemen gaat die inmiddels van de baan zijn, kan het dat hij de lening toch goedkeurt.Geld lenen zwarte lijst is vaak wel mogelijk als u gaat lenen van privépersonen zoals familie of vrienden. Zijn doen vaak geen aangifte of controle bij de nationale bank waardoor een melding op de zwarte lijst niet belangrijk is. Een derde optie is de minilening. Bij deze zeer kleine leningen op korte termijn wordt gebruik gemaakt van een waarborg en vaak geen check gedaan op gebied van de zwarte lijst.

Hoe lang blijf ik op de zwarte lijst?

De periode waarbinnen iemand op de zwarte lijst blijft, hangt af van verschillende factoren. Ten eerste moet het ontleende bedrag waarrond de problemen zich gesteld hebben volledig terugbetaald zijn. Eens dat gebeurd is, kan men binnen een jaar al van de lijst gehaald worden. Zijn de problemen echter van die groote geweest dat ze via een rechtbank kwijtgescholden zijn of behandeld, dan kan een melding drie tot tien jaar blijven staan.

Investeringskrediet

Het investeringskrediet is een krediet dat enkel kan aangevraagd worden door organisaties met het doel te kunnen groeien door het verrichten van bepaalde aankopen die hiertoe noodzakelijk zijn. In praktijk wil dit zeggen dat je als organisatie een lening kan aangaan voor de aankoop of opwaardering van je terreinen, voor de aankoop van gebouwen of de verbouwing van je bestaande vastgoed en voor het vernieuwen van je ICT of administratie. Afhankelijk van het bedrag dat hiervoor nodig is en het doel van je investeringskrediet gelden andere termijnen en voorwaarden. Het investeringskrediet is dus gebonden aan heel wat regels en voorwaarden en kan niet beschouwd worden als een gewone lening.

Betaaltermijnen

 De termijn waarbinnen het investeringskrediet vereffend moet worden is voor een groot deel afhankelijk van het doel van het krediet. Om realistische termijnen te bepalen is rekening gehouden met de levensduur van de aangekochte goederen.  Zo zullen kleine goederen sneller afgeschreven worden dan vastgoed en moeten ze dus ook sneller betaald worden.

Een investeringskrediet dat wordt aangewend voor kleine goederen of materiaal kent een looptijd van maximum vijf jaren. Voor zwaar materiaal geldt een looptijd van zeven jaren en vastgoed tenslotte kan terugbetaald worden binnen een periode van vijftien tot twintig jaar. Vanzelfsprekend is een kortere betaaltermijn ook altijd mogelijk.

Eén som of schijven?

Afhankelijk van het project waarvoor het krediet dient, kan gekozen worden om de geleende som in schijven op te nemen. Het voordeel hiervan is dat de zware betalingen pas beginnen op het ogenblik dat de volledige som is aangewend. Wanneer je een gebouw zet, kan dit erg handig zijn vermits de constructie wellicht ook in fasen zal plaatsvinden. In dit geval wordt steeds de schijf opgenomen die nodig is om de huidige fase te bekostigen. Iedere aankoop dient wel bewezen te worden bij het investeringskrediet zodat de kredietverstrekker verzekerd is van een correcte aanwending van de middelen.

Leningen vergelijken

Wie wil lenen, zal dat bij voorkeur aan de meest interessante voorwaarden willen doen, de beste prijs en de meest flexibele betalingsmodaliteiten. Om ervoor te zorgen dat de lening ook effectief wordt afgesloten bij de kredietverstrekker die dit allemaal te bieden heeft, moet vooraf vergeleken worden. Er zijn tal van banken, leenkantoren en privépersonen die leningen aanbieden via magazines, reclamecampagnes, internet of kantoor en je ziet door de bomen het bos haast niet meer. In één, twee, drie de beste vinden is dus een opgave van formaat geworden. Hoe ga je nu het beste te werk?

Kredietmakelaar

Een optie die je hebt is om via een kredietmakelaar te gaan. Dit is een onpartijdige tussenpersoon die voor jou op zoek gaat bij de diverse kredietverstrekkers naar de lening die het beste bij jouw situatie past. Gezien de kredietmakelaar over een ruime ervaring beschikt, zal hij veel resultaat kunnen leveren op een korte termijn. Het nadeel van deze tussenpersoon is de extra kost die betaalt moet worden en het risico dat de makelaar zich beperkt tot enkele vaste kredietverstrekkers.

Online vergelijkingstool

Een andere optie is om gebruik te maken van één van de vele online vergelijkingstools. Hier betreft het programma’s die de gegevens van verschillende kredietverstrekkers naast elkaar zet en je op die manier toelaat ze snel met elkaar te vergelijken. Het risico bij deze vergelijking is dat je verouderde informatie krijgt en dat de selectie vergeleken kredietverstrekkers te beperkt is.

Zelf op zoek

Als laatste kan je zelf overal informatie aanvragen of opzoeken om dan te analyseren en te vergelijken. Het grote voordeel van deze manier is dat je geheel in de hand hebt hoe volledig je wilt zijn en hoeveel verschillende partijen je wenst te bekijken. Het nadeel is de tijd die hierin kruipt, want wie goed wil vergelijken zal zowel online, op kantoor als via de magazines moeten werken.

Overbruggingskrediet

Veilig en zonder problemen op financieel vlak een beperkte periode overbruggen, het kan!

Inleiding – Overbruggingskrediet

Het overbruggingskrediet is geen standaard krediet. Een overbruggingskrediet is een vorm van krediet die u de mogelijkheid biedt om een bepaalde periode te overbruggen. Het bekendste voorbeeld is de overbruggingshypotheek. Deze kredietvorm wordt afgesloten door mensen die een nieuwe woning willen kopen en die hun huidige eigendom willen verkopen. Wanneer het eerste huis nog niet is verkocht kunnen deze mensen een overbruggingshypotheek aanvragen. U krijgt dan het bedrag dat u nodig heeft voor de aankoop van de 2de woning gefinancierd in ruil voor een bepaalde maandelijkse intrest en natuurlijk een hypotheek op uw eerste huis.

Een overbruggingskrediet simulator

In de inleiding hebben we als voorbeeld de overbruggingshypotheek gebruikt, maar er bestaat ook zoiets als een gewoon overbruggingskrediet die u tegen een bepaalde waarborg kunt bekomen. In dit geval is het vooral belangrijk om voor uzelf uit te maken waarom u een dergelijk krediet nodig heeft en vooral hoelang u denkt over het geld te moeten beschikken. Een overbruggingskrediet simulator kan voor u niet alleen berekenen hoeveel u precies kunt lenen, het kan eveneens aangeven welke kosten u zult moeten betalen. Let op, een overbruggingskrediet is geen goedkoop krediet. De bank leent in principe het bedrag dat een toekomstige verkoop zou moeten opbrengen waardoor er altijd een bepaald risico aan verbonden is.

Hoe een overbruggingskrediet aanvragen?

De overbruggingskrediet simulatie zal u duidelijk maken dat u hoe dan ook over een aanzienlijke financiële waarborg moet beschikken. Met andere woorden, uw inkomen alleen is doorgaans niet voldoende. Bij het bepalen van de waarborg moet u er vooral rekening mee houden dat deze het bedrag dat u wenst te lenen in principe volledig moet indekken. Is dit niet het geval, dan zult u meer dan één waarborg moeten verstrekken of zal de bank u vragen om een lager bedrag te lenen. Alvorens een overbruggingskrediet aan te vragen doet u er met andere woorden hoe dan ook goed aan om deze eerst te simuleren.

Groene lening simulator

De groene lening simulator plaatst alle financiële en fiscale voordelen netjes op een rijtje

Inleiding – Groene lening simulator

Een groene lening is een lening die mensen afsluiten wanneer ze van plan zijn om een zogenaamde groene investering te doen. Vroeger was het voor diverse doeleinden mogelijk om een groene lening af te sluiten, maar daar is tegenwoordig verandering in gekomen. De overheid heeft beslist om de mogelijkheden wat het afsluiten van een groene lening betreft te beperken en daarmee ook de financiële en fiscale voordelen die er aan verbonden zijn. Alvorens een groene lening aan te vragen kunt u een beroep doen op een zogenaamde groene lening simulator. Deze simulator kan u tot in detail aangeven hoe uw groene lening er zal uit komen te zien en dat is voor veel mensen toch zeer interessant.

Alle voorwaarden en de kostprijs in één oogopslag

Zoals in de inleiding reeds aangehaald zijn er aan de groene lening verschillende voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden zijn lang niet altijd voor iedereen duidelijk en dan kan het interessant zijn om een groene lening simulator te doorlopen. Deze geeft u in één oogopslag meteen weer met welke voorwaarden u allemaal rekening dient te houden. Tot slot wordt er u eveneens een realistische indicatie gegeven van de kostprijs die aan de lening is verbonden. Indien u met andere woorden snel een goede indicatie wenst te krijgen van waar u allemaal rekening mee dient te houden bij het afsluiten van een groene lening, dan is de groene lening simulator voor u ongetwijfeld erg interessant.

Waar kan ik een groene lening simulator vinden?

Er zijn verschillende websites waar u een groene lening simulator op terug kunt vinden. Ook verschillende banken bieden hun bezoekers en klanten de mogelijkheid om een dergelijke simulatie uit te voeren. U dient er wel rekening mee te houden om de groene lening simulator altijd zo correct mogelijk uit te voeren. Doet u dit niet, dan bestaat de kans dat u met onjuiste informatie wordt opgezadeld. De voorwaarden en daarmee ook het fiscaal voordeel op een groene lening kan immers sterk variëren van regio tot regio en van investering tot investering. Ook dit is zeker iets waar u rekening mee moet houden bij het doorlopen van een groene lening simulator.

Zwarte lijst leningen

Leningen kunnen worden verstrekt aan mensen op de zwarte lijst

Inleiding – Zwarte lijst leningen

De zwarte lijst wordt aanzien als een grote belemmering. Vooral wat het aanvragen van een lening betreft is het vaak zo dat iedereen er automatisch vanuit gaat dat ze niet langer over de mogelijkheid beschikken om een financiering af te sluiten wanneer ze op de zwarte lijst staan. Toch hoeft dat lang niet altijd het geval te zijn. Het klopt inderdaad dat banken wantrouwig zijn tegenover mensen die op de zwarte lijst staan, maar wanneer u de bank kunt aantonen dat uw bestaande schulden worden afbetaald en u over voldoende reserve beschikt om een lening af te betalen is de kans bestaande dat deze toch bereid zal zijn om u een krediet toe te kennen.

Bestaat er een speciale lening simulatie voor mensen op de zwarte lijst?

U bent er zich ongetwijfeld van bewust dat er tegenwoordig heel wat verschillende zogenaamde krediet simulaties op de markt te vinden zijn. Deze simulaties zijn speciale berekeningen die de kredietnemer een duidelijke kijk kunnen geven op het krediet dat hij of zij van plan is om af te sluiten. Maar bestaat er ook een speciale lening simulatie voor mensen die een lening willen aanvragen terwijl ze op de zwarte lijst staan? Helaas niet… U kunt er natuurlijk voor kiezen om een gewone standaard krediet simulatie uit te voeren, maar deze zal geen rekening houden met uw status op de zwarte lijst waardoor de uitkomst van de simulatie eigenlijk vrijwel onbetrouwbaar kan genoemd worden.

Een zwarte lijst lening afsluiten

Banken beschikken als vanzelfsprekend niet over zogenaamde zwarte lijst leningen. U zult met andere woorden gewoon naar de bank moeten stappen met de vraag om een lening af te sluiten. Staat de bank deze lening toe, dan zullen de voorwaarden besproken worden. Let wel, hou er steeds rekening mee dat mensen die op de zwarte lijst staan eerder zelden van een krediet worden voorzien. Hoe dan ook loont het altijd de moeite om even met de bank te gaan praten. Probeer vervolgens zo goed mogelijk duidelijk te maken welke inspanningen u levert om uw financiële situatie op orde te krijgen (en te houden) en de bank zal op een objectieve manier oordelen of u al dan niet in staat bent om een lening af te betalen.

Hypothecair krediet berekenen

Uw hypothecair krediet berekenen, eenvoudig, snel en bijzonder belangrijk.

Inleiding hypothecair krediet berekenen

Heel wat mensen vinden het berekenen van een hypothecair krediet een beetje overbodig. Dit heeft niets te maken met de voor- en nadelen van een berekening, maar alles met de kennis waarover mensen op dat ogenblik beschikken. Wie geen kennis heeft van de financiële wereld denkt al snel dat het berekenen van een hypothecair krediet voor hem of haar niet mogelijk is. In dit artikel bewijzen we u graag het tegendeel, want een hypothecair krediet berekenen is wel degelijk voor iedereen mogelijk.

Waarom hypothecair krediet berekenen?

Een hypothecair krediet berekenen is eigenlijk vrij standaard geworden voor iedereen die van plan is om een dergelijk krediet af te sluiten. Een hypothecair krediet berekenen zorgt er immers voor dat u bijzonder snel op de hoogte wordt gebracht van het verloop van uw krediet. Een hypothecair krediet berekenen is vooral interessant voor kredietnemers die op financieel vlak niet voor onaangename verrassingen willen komen te staan. Vaak wordt een hypothecair krediet immers afgesloten zonder dat men een duidelijk inzicht heeft in de betalingsvoorwaarden met alle gevolgen van dien. Door een hypothecair krediet te berekenen zorgt u er voor dat dit risico zoveel mogelijk wordt beperkt.

Waar een hypothecair krediet berekenen?

Een hypothecair krediet berekenen kunt u op verschillende manieren doen. Iedere bank die ook over een website beschikt kiest er vandaag de dag voor om ook op haar website een berekening te plaatsen. Op deze manier kunt u als potentiële kredietnemer van de bank eenvoudig uw hypothecair krediet berekenen. Wenst u deze daarna ook daadwerkelijk af te sluiten, dan kunt u meteen uw kredietaanvraag bij de bank in kwestie indienen. Indien u graag uw hypothecair krediet eveneens wenst te vergelijken kunt u er tot slot ook voor kiezen om gebruik te maken van een vergelijkingssite.

Krediet simulator gratis

Achterhaal snel en gratis hoe het verloop van uw krediet er zal uitzien.

Inleiding krediet simulator gratis

Het is volkomen normaal dat u als mogelijke kredietnemer een zo goed mogelijk inzicht wenst te krijgen in het krediet dat u wenst af te sluiten. Hiervoor bestaan natuurlijk verschillende mogelijkheden, maar niet veel mensen zitten er nog op te wachten om ellenlange gesprekken te voeren met een vertegenwoordiger van een bepaalde bank. Meer dan waarschijnlijk zal deze persoon gewoon zijn of haar eigen product promoten waardoor u nooit te weten komt of het krediet echt geschikt is voor u of niet. De krediet simulator kan u die zekerheid wel bieden.

Is een krediet simulator echt gratis?

Een krediet simulator wordt in zowat alle gevallen aangeboden door een bank of andere kredietverstrekker. Heel wat mensen stellen zich omwille van deze reden de vraag of een krediet simulator echt wel gratis gebruikt kan worden. We kunnen u in ieder geval geruststellen door te zeggen dat dit absoluut het geval is. Banken zijn er zich immers van bewust dat het voor de kredietnemer eerst duidelijk moet zijn wat deze van zijn of haar krediet mag verwachten. Aan de hand van die informatie zal men uiteindelijk in de meeste gevallen beslissen om een bepaald krediet al dan niet af te sluiten. Ook voor banken is het dus zeer belangrijk dat een krediet simulator gewoon gratis uitgevoerd kan worden.

Waar een gratis krediet simulator vinden?

Een gratis krediet simulator is zoals eerder in dit artikel reeds aangegeven bijna op iedere website van een kredietverstrekker of bank terug te vinden. Probeer een gratis krediet simulator altijd zo optimaal mogelijk te gebruiken. Bereken daarom verschillende kredieten en wees niet bang om de berekende kredieten te vergelijken met kredieten bij andere banken. Alleen op deze manier kunt u er absoluut zeker van zijn dat de krediet simulator u niet alleen gratis, maar ook zo efficiënt mogelijk van dienst is.