Als u wilt weten hoeveel u kunt lenen dan is het mogelijk om online een krediet simulatie uit te voeren. Op deze manier krijgt u inzicht in uw maximale leen mogelijkheden. Deze website helpt u op weg met informatie en hulp middelen welk bedrag u kunt lenen. Doe de online lening simulatie en ontdek direct wat de mogelijkheden zijn. Onze partners zoals de Beobank bieden de beste tarieven in de markt.

Advertentie

Investeringskrediet

Het investeringskrediet is een krediet dat enkel kan aangevraagd worden door organisaties met het doel te kunnen groeien door het verrichten van bepaalde aankopen die hiertoe noodzakelijk zijn. In praktijk wil dit zeggen dat je als organisatie een lening kan aangaan voor de aankoop of opwaardering van je terreinen, voor de aankoop van gebouwen of de verbouwing van je bestaande vastgoed en voor het vernieuwen van je ICT of administratie. Afhankelijk van het bedrag dat hiervoor nodig is en het doel van je investeringskrediet gelden andere termijnen en voorwaarden. Het investeringskrediet is dus gebonden aan heel wat regels en voorwaarden en kan niet beschouwd worden als een gewone lening.

Betaaltermijnen

 De termijn waarbinnen het investeringskrediet vereffend moet worden is voor een groot deel afhankelijk van het doel van het krediet. Om realistische termijnen te bepalen is rekening gehouden met de levensduur van de aangekochte goederen.  Zo zullen kleine goederen sneller afgeschreven worden dan vastgoed en moeten ze dus ook sneller betaald worden.

Een investeringskrediet dat wordt aangewend voor kleine goederen of materiaal kent een looptijd van maximum vijf jaren. Voor zwaar materiaal geldt een looptijd van zeven jaren en vastgoed tenslotte kan terugbetaald worden binnen een periode van vijftien tot twintig jaar. Vanzelfsprekend is een kortere betaaltermijn ook altijd mogelijk.

Eén som of schijven?

Afhankelijk van het project waarvoor het krediet dient, kan gekozen worden om de geleende som in schijven op te nemen. Het voordeel hiervan is dat de zware betalingen pas beginnen op het ogenblik dat de volledige som is aangewend. Wanneer je een gebouw zet, kan dit erg handig zijn vermits de constructie wellicht ook in fasen zal plaatsvinden. In dit geval wordt steeds de schijf opgenomen die nodig is om de huidige fase te bekostigen. Iedere aankoop dient wel bewezen te worden bij het investeringskrediet zodat de kredietverstrekker verzekerd is van een correcte aanwending van de middelen.

Advertentie

Lening simulatie

Weten hoeveel u kunt lenen? Simuleer uw lening met deze lening simulator om zo te kijken wat uw eventuele maandelijkse lasten zijn.

Krediet
Rente
%
Looptijd krediet
jaar
Maandelijkse betaling

Deze leningsimulator kunt u gebruiken als indicatie. Uw werkelijke maandlasten kunt u bij uw uiteindelijke bank of kredietverstrekker opvragen.