Als u wilt weten hoeveel u kunt lenen dan is het mogelijk om online een krediet simulatie uit te voeren. Op deze manier krijgt u inzicht in uw maximale leen mogelijkheden. Deze website helpt u op weg met informatie en hulp middelen welk bedrag u kunt lenen. Doe de online lening simulatie en ontdek direct wat de mogelijkheden zijn. Onze partners zoals de Beobank bieden de beste tarieven in de markt.

Investeringskrediet

Het investeringskrediet is een krediet dat enkel kan aangevraagd worden door organisaties met het doel te kunnen groeien door het verrichten van bepaalde aankopen die hiertoe noodzakelijk zijn. In praktijk wil dit zeggen dat je als organisatie een lening kan aangaan voor de aankoop of opwaardering van je terreinen, voor de aankoop van gebouwen of de verbouwing van je bestaande vastgoed en voor het vernieuwen van je ICT of administratie. Afhankelijk van het bedrag dat hiervoor nodig is en het doel van je investeringskrediet gelden andere termijnen en voorwaarden. Het investeringskrediet is dus gebonden aan heel wat regels en voorwaarden en kan niet beschouwd worden als een gewone lening.

Betaaltermijnen

 De termijn waarbinnen het investeringskrediet vereffend moet worden is voor een groot deel afhankelijk van het doel van het krediet. Om realistische termijnen te bepalen is rekening gehouden met de levensduur van de aangekochte goederen.  Zo zullen kleine goederen sneller afgeschreven worden dan vastgoed en moeten ze dus ook sneller betaald worden.

Een investeringskrediet dat wordt aangewend voor kleine goederen of materiaal kent een looptijd van maximum vijf jaren. Voor zwaar materiaal geldt een looptijd van zeven jaren en vastgoed tenslotte kan terugbetaald worden binnen een periode van vijftien tot twintig jaar. Vanzelfsprekend is een kortere betaaltermijn ook altijd mogelijk.

Eén som of schijven?

Afhankelijk van het project waarvoor het krediet dient, kan gekozen worden om de geleende som in schijven op te nemen. Het voordeel hiervan is dat de zware betalingen pas beginnen op het ogenblik dat de volledige som is aangewend. Wanneer je een gebouw zet, kan dit erg handig zijn vermits de constructie wellicht ook in fasen zal plaatsvinden. In dit geval wordt steeds de schijf opgenomen die nodig is om de huidige fase te bekostigen. Iedere aankoop dient wel bewezen te worden bij het investeringskrediet zodat de kredietverstrekker verzekerd is van een correcte aanwending van de middelen.

Leningen vergelijken

Wie wil lenen, zal dat bij voorkeur aan de meest interessante voorwaarden willen doen, de beste prijs en de meest flexibele betalingsmodaliteiten. Om ervoor te zorgen dat de lening ook effectief wordt afgesloten bij de kredietverstrekker die dit allemaal te bieden heeft, moet vooraf vergeleken worden. Er zijn tal van banken, leenkantoren en privépersonen die leningen aanbieden via magazines, reclamecampagnes, internet of kantoor en je ziet door de bomen het bos haast niet meer. In één, twee, drie de beste vinden is dus een opgave van formaat geworden. Hoe ga je nu het beste te werk?

Kredietmakelaar

Een optie die je hebt is om via een kredietmakelaar te gaan. Dit is een onpartijdige tussenpersoon die voor jou op zoek gaat bij de diverse kredietverstrekkers naar de lening die het beste bij jouw situatie past. Gezien de kredietmakelaar over een ruime ervaring beschikt, zal hij veel resultaat kunnen leveren op een korte termijn. Het nadeel van deze tussenpersoon is de extra kost die betaalt moet worden en het risico dat de makelaar zich beperkt tot enkele vaste kredietverstrekkers.

Online vergelijkingstool

Een andere optie is om gebruik te maken van één van de vele online vergelijkingstools. Hier betreft het programma’s die de gegevens van verschillende kredietverstrekkers naast elkaar zet en je op die manier toelaat ze snel met elkaar te vergelijken. Het risico bij deze vergelijking is dat je verouderde informatie krijgt en dat de selectie vergeleken kredietverstrekkers te beperkt is.

Zelf op zoek

Als laatste kan je zelf overal informatie aanvragen of opzoeken om dan te analyseren en te vergelijken. Het grote voordeel van deze manier is dat je geheel in de hand hebt hoe volledig je wilt zijn en hoeveel verschillende partijen je wenst te bekijken. Het nadeel is de tijd die hierin kruipt, want wie goed wil vergelijken zal zowel online, op kantoor als via de magazines moeten werken.

Overbruggingskrediet

Veilig en zonder problemen op financieel vlak een beperkte periode overbruggen, het kan!

Inleiding – Overbruggingskrediet

Het overbruggingskrediet is geen standaard krediet. Een overbruggingskrediet is een vorm van krediet die u de mogelijkheid biedt om een bepaalde periode te overbruggen. Het bekendste voorbeeld is de overbruggingshypotheek. Deze kredietvorm wordt afgesloten door mensen die een nieuwe woning willen kopen en die hun huidige eigendom willen verkopen. Wanneer het eerste huis nog niet is verkocht kunnen deze mensen een overbruggingshypotheek aanvragen. U krijgt dan het bedrag dat u nodig heeft voor de aankoop van de 2de woning gefinancierd in ruil voor een bepaalde maandelijkse intrest en natuurlijk een hypotheek op uw eerste huis.

Een overbruggingskrediet simulator

In de inleiding hebben we als voorbeeld de overbruggingshypotheek gebruikt, maar er bestaat ook zoiets als een gewoon overbruggingskrediet die u tegen een bepaalde waarborg kunt bekomen. In dit geval is het vooral belangrijk om voor uzelf uit te maken waarom u een dergelijk krediet nodig heeft en vooral hoelang u denkt over het geld te moeten beschikken. Een overbruggingskrediet simulator kan voor u niet alleen berekenen hoeveel u precies kunt lenen, het kan eveneens aangeven welke kosten u zult moeten betalen. Let op, een overbruggingskrediet is geen goedkoop krediet. De bank leent in principe het bedrag dat een toekomstige verkoop zou moeten opbrengen waardoor er altijd een bepaald risico aan verbonden is.

Hoe een overbruggingskrediet aanvragen?

De overbruggingskrediet simulatie zal u duidelijk maken dat u hoe dan ook over een aanzienlijke financiële waarborg moet beschikken. Met andere woorden, uw inkomen alleen is doorgaans niet voldoende. Bij het bepalen van de waarborg moet u er vooral rekening mee houden dat deze het bedrag dat u wenst te lenen in principe volledig moet indekken. Is dit niet het geval, dan zult u meer dan één waarborg moeten verstrekken of zal de bank u vragen om een lager bedrag te lenen. Alvorens een overbruggingskrediet aan te vragen doet u er met andere woorden hoe dan ook goed aan om deze eerst te simuleren.

Groene lening simulator

De groene lening simulator plaatst alle financiële en fiscale voordelen netjes op een rijtje

Inleiding – Groene lening simulator

Een groene lening is een lening die mensen afsluiten wanneer ze van plan zijn om een zogenaamde groene investering te doen. Vroeger was het voor diverse doeleinden mogelijk om een groene lening af te sluiten, maar daar is tegenwoordig verandering in gekomen. De overheid heeft beslist om de mogelijkheden wat het afsluiten van een groene lening betreft te beperken en daarmee ook de financiële en fiscale voordelen die er aan verbonden zijn. Alvorens een groene lening aan te vragen kunt u een beroep doen op een zogenaamde groene lening simulator. Deze simulator kan u tot in detail aangeven hoe uw groene lening er zal uit komen te zien en dat is voor veel mensen toch zeer interessant.

Alle voorwaarden en de kostprijs in één oogopslag

Zoals in de inleiding reeds aangehaald zijn er aan de groene lening verschillende voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden zijn lang niet altijd voor iedereen duidelijk en dan kan het interessant zijn om een groene lening simulator te doorlopen. Deze geeft u in één oogopslag meteen weer met welke voorwaarden u allemaal rekening dient te houden. Tot slot wordt er u eveneens een realistische indicatie gegeven van de kostprijs die aan de lening is verbonden. Indien u met andere woorden snel een goede indicatie wenst te krijgen van waar u allemaal rekening mee dient te houden bij het afsluiten van een groene lening, dan is de groene lening simulator voor u ongetwijfeld erg interessant.

Waar kan ik een groene lening simulator vinden?

Er zijn verschillende websites waar u een groene lening simulator op terug kunt vinden. Ook verschillende banken bieden hun bezoekers en klanten de mogelijkheid om een dergelijke simulatie uit te voeren. U dient er wel rekening mee te houden om de groene lening simulator altijd zo correct mogelijk uit te voeren. Doet u dit niet, dan bestaat de kans dat u met onjuiste informatie wordt opgezadeld. De voorwaarden en daarmee ook het fiscaal voordeel op een groene lening kan immers sterk variëren van regio tot regio en van investering tot investering. Ook dit is zeker iets waar u rekening mee moet houden bij het doorlopen van een groene lening simulator.

Zwarte lijst leningen

Leningen kunnen worden verstrekt aan mensen op de zwarte lijst

Inleiding – Zwarte lijst leningen

De zwarte lijst wordt aanzien als een grote belemmering. Vooral wat het aanvragen van een lening betreft is het vaak zo dat iedereen er automatisch vanuit gaat dat ze niet langer over de mogelijkheid beschikken om een financiering af te sluiten wanneer ze op de zwarte lijst staan. Toch hoeft dat lang niet altijd het geval te zijn. Het klopt inderdaad dat banken wantrouwig zijn tegenover mensen die op de zwarte lijst staan, maar wanneer u de bank kunt aantonen dat uw bestaande schulden worden afbetaald en u over voldoende reserve beschikt om een lening af te betalen is de kans bestaande dat deze toch bereid zal zijn om u een krediet toe te kennen.

Bestaat er een speciale lening simulatie voor mensen op de zwarte lijst?

U bent er zich ongetwijfeld van bewust dat er tegenwoordig heel wat verschillende zogenaamde krediet simulaties op de markt te vinden zijn. Deze simulaties zijn speciale berekeningen die de kredietnemer een duidelijke kijk kunnen geven op het krediet dat hij of zij van plan is om af te sluiten. Maar bestaat er ook een speciale lening simulatie voor mensen die een lening willen aanvragen terwijl ze op de zwarte lijst staan? Helaas niet… U kunt er natuurlijk voor kiezen om een gewone standaard krediet simulatie uit te voeren, maar deze zal geen rekening houden met uw status op de zwarte lijst waardoor de uitkomst van de simulatie eigenlijk vrijwel onbetrouwbaar kan genoemd worden.

Een zwarte lijst lening afsluiten

Banken beschikken als vanzelfsprekend niet over zogenaamde zwarte lijst leningen. U zult met andere woorden gewoon naar de bank moeten stappen met de vraag om een lening af te sluiten. Staat de bank deze lening toe, dan zullen de voorwaarden besproken worden. Let wel, hou er steeds rekening mee dat mensen die op de zwarte lijst staan eerder zelden van een krediet worden voorzien. Hoe dan ook loont het altijd de moeite om even met de bank te gaan praten. Probeer vervolgens zo goed mogelijk duidelijk te maken welke inspanningen u levert om uw financiële situatie op orde te krijgen (en te houden) en de bank zal op een objectieve manier oordelen of u al dan niet in staat bent om een lening af te betalen.

Hypothecair krediet berekenen

Uw hypothecair krediet berekenen, eenvoudig, snel en bijzonder belangrijk.

Inleiding hypothecair krediet berekenen

Heel wat mensen vinden het berekenen van een hypothecair krediet een beetje overbodig. Dit heeft niets te maken met de voor- en nadelen van een berekening, maar alles met de kennis waarover mensen op dat ogenblik beschikken. Wie geen kennis heeft van de financiële wereld denkt al snel dat het berekenen van een hypothecair krediet voor hem of haar niet mogelijk is. In dit artikel bewijzen we u graag het tegendeel, want een hypothecair krediet berekenen is wel degelijk voor iedereen mogelijk.

Waarom hypothecair krediet berekenen?

Een hypothecair krediet berekenen is eigenlijk vrij standaard geworden voor iedereen die van plan is om een dergelijk krediet af te sluiten. Een hypothecair krediet berekenen zorgt er immers voor dat u bijzonder snel op de hoogte wordt gebracht van het verloop van uw krediet. Een hypothecair krediet berekenen is vooral interessant voor kredietnemers die op financieel vlak niet voor onaangename verrassingen willen komen te staan. Vaak wordt een hypothecair krediet immers afgesloten zonder dat men een duidelijk inzicht heeft in de betalingsvoorwaarden met alle gevolgen van dien. Door een hypothecair krediet te berekenen zorgt u er voor dat dit risico zoveel mogelijk wordt beperkt.

Waar een hypothecair krediet berekenen?

Een hypothecair krediet berekenen kunt u op verschillende manieren doen. Iedere bank die ook over een website beschikt kiest er vandaag de dag voor om ook op haar website een berekening te plaatsen. Op deze manier kunt u als potentiële kredietnemer van de bank eenvoudig uw hypothecair krediet berekenen. Wenst u deze daarna ook daadwerkelijk af te sluiten, dan kunt u meteen uw kredietaanvraag bij de bank in kwestie indienen. Indien u graag uw hypothecair krediet eveneens wenst te vergelijken kunt u er tot slot ook voor kiezen om gebruik te maken van een vergelijkingssite.

Krediet simulator gratis

Achterhaal snel en gratis hoe het verloop van uw krediet er zal uitzien.

Inleiding krediet simulator gratis

Het is volkomen normaal dat u als mogelijke kredietnemer een zo goed mogelijk inzicht wenst te krijgen in het krediet dat u wenst af te sluiten. Hiervoor bestaan natuurlijk verschillende mogelijkheden, maar niet veel mensen zitten er nog op te wachten om ellenlange gesprekken te voeren met een vertegenwoordiger van een bepaalde bank. Meer dan waarschijnlijk zal deze persoon gewoon zijn of haar eigen product promoten waardoor u nooit te weten komt of het krediet echt geschikt is voor u of niet. De krediet simulator kan u die zekerheid wel bieden.

Is een krediet simulator echt gratis?

Een krediet simulator wordt in zowat alle gevallen aangeboden door een bank of andere kredietverstrekker. Heel wat mensen stellen zich omwille van deze reden de vraag of een krediet simulator echt wel gratis gebruikt kan worden. We kunnen u in ieder geval geruststellen door te zeggen dat dit absoluut het geval is. Banken zijn er zich immers van bewust dat het voor de kredietnemer eerst duidelijk moet zijn wat deze van zijn of haar krediet mag verwachten. Aan de hand van die informatie zal men uiteindelijk in de meeste gevallen beslissen om een bepaald krediet al dan niet af te sluiten. Ook voor banken is het dus zeer belangrijk dat een krediet simulator gewoon gratis uitgevoerd kan worden.

Waar een gratis krediet simulator vinden?

Een gratis krediet simulator is zoals eerder in dit artikel reeds aangegeven bijna op iedere website van een kredietverstrekker of bank terug te vinden. Probeer een gratis krediet simulator altijd zo optimaal mogelijk te gebruiken. Bereken daarom verschillende kredieten en wees niet bang om de berekende kredieten te vergelijken met kredieten bij andere banken. Alleen op deze manier kunt u er absoluut zeker van zijn dat de krediet simulator u niet alleen gratis, maar ook zo efficiënt mogelijk van dienst is.

Maximaal krediet berekenen

Voorkom financiële verrassingen door het berekenen van uw maximaal krediet.

Inleiding maximaal krediet berekenen

Het komt nog steeds bijzonder vaak voor dat mensen een krediet aanvragen zonder exact te weten hoeveel ze nu eigenlijk echt kunnen lenen. Banken zijn tegenwoordig veel strenger geworden dan vroeger en dat heeft er voor gezorgd dat eventuele kredietnemers beter eerst zelf even hun maximaal krediet kunnen berekenen alvorens deze aan te vragen. Van zodra er u een bepaald krediet wordt geweigerd is de kans immers bijzonder groot dat de kredietverstrekker ook alle toekomstige kredietaanvragen met argusogen zal bekijken en geloof ons als we zeggen dat, dat absoluut niet de bedoeling is.

Hoe uw maximaal krediet berekenen?

Allereerst is er natuurlijk de belangrijke vraag waar en vooral hoe u, uw maximaal krediet kunt berekenen. Eigenlijk is dit bijzonder eenvoudig en dient u zelfs niet over hulpmiddelen te beschikken zoals bij een kredietsimulatie het geval is. Door logisch na te denken en rekening te houden met uw maandelijks inkomen kunt u immers zeer eenvoudig zelf achterhalen hoeveel uw maximaal krediet exact bedraagt. Om uw maximaal krediet te berekenen dient u dus met andere woorden geen beroep te doen op een bepaalde bank of kredietverstrekker die u misschien wel nog zou kunnen verleiden tot het afsluiten van een grotere of duurdere lening.

Uw maximaal krediet automatisch berekenen

Wanneer u het niet zo heeft voor het handmatig berekenen van uw maximaal krediet spreekt het voor zich dat u wel gebruik kunt maken van verschillende interessante berekeningen. Op de websites van bijna alle banken of andere kredietverstrekkers is immers wel een geautomatiseerd systeem terug te vinden waarmee u aan de hand van uw maandelijks inkomen kunt berekenen hoeveel u exact kunt afbetalen. Let wel, iedere bank hanteert op dit vlak haar eigen voorwaarden. Het is dan ook perfect mogelijk dat u bij bank A meer geld zult kunnen lenen dan bij bank B het geval is. Ook hier kunt u beter rekening mee houden bij het berekenen van uw maximaal krediet.

Simulator woonkrediet

Simulator woonkrediet, een onmisbaar hulpmiddel bij het afsluiten van een woonkrediet.

Inleiding simulator woonkrediet

Niet voor niets is iedereen het er over eens dat een woonkrediet tot één van de zwaarste kredieten op de financiële markt behoort. Het bedrag dat u door middel van een woonkrediet zult lenen is (net als de kostprijs overigens) immers veel hoger dan het geval is bij een doorsnee krediet. Op zich is dit natuurlijk ook niet meer dan normaal, een huis kost immers handenvol geld, maar het is daarom erg belangrijk om te weten waaraan u begint. Een simulator woonkrediet doorlopen kan in dit geval dan ook absoluut een meerwaarde betekenen.

Wat heb ik nodig voor een simulator woonkrediet?

Om een simulator woonkrediet te doorlopen dient u eigenlijk slechts over een beperkte hoeveelheid aan informatie te beschikken. Belangrijk is vooral dat u een goed idee heeft van de aankoopwaarde van uw woning. Aan de hand daarvan zal de krediet simulatie immers gaan berekenen hoeveel u met behulp van een woonkrediet kunt lenen. Een simulator woonkrediet zal u daarnaast ook altijd vragen op welke termijn u de lening denkt terug te kunnen betalen. Probeer ten allen tijde gebruik te maken van een zo optimaal mogelijke looptijd zodat u nooit voor vervelende financiële verrassingen komt te staan.

Is een simulator woonkrediet veilig?

Een simulator woonkrediet is eigenlijk niets meer of minder dan een gewone krediet simulatie die wordt opgezet door banken of andere kredietverstrekkers. Voor het doorlopen van een simulator woonkrediet hoeft u in zowat alle gevallen geen persoonlijke gegevens in te voeren waardoor het niet alleen een zeer eenvoudige, maar ook veilige manier is om uw krediet te simuleren. Een simulator woonkrediet uitvoeren doet u wel beter op de website van bekende banken of kredietverstrekkers. Doet u dit niet, dan wordt het steeds aangeraden om geen persoonlijke gegevens te verstrekken aan de website waar de simulator woonkrediet op terug te vinden is.

Krediet simulator uitleg

Een krediet simulator, de ideale manier om te weten te komen wat u van uw krediet mag verwachten.

Inleiding krediet simulator uitleg

Een krediet simulator werd in het leven geroepen omdat de vraag van mensen om zelf hun potentieel krediet te kunnen berekenen doorheen de jaren flink is toegenomen. Mensen willen met de komst van het internet immers helemaal geen ellenlange afspraken meer moeten maken met de bank om te weten te komen wat ze voor een bepaald krediet exact zullen moeten betalen. De komst van de krediet simulator heeft er in ieder geval voor gezorgd dat mensen nu gewoon van thuis uit hun krediet kunnen berekenen.

Hoe betrouwbaar is een krediet simulator?

In zowat alle gevallen wordt een krediet simulator door een bank of andere kredietverstrekker op het internet geplaatst. Dit zorgt er voor dat een krediet simulator u altijd een relatief helder en realistisch beeld geeft van het krediet dat u denkt af te zullen sluiten. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat een krediet simulator steeds uitsluitend rekening houdt met de kredieten van de bank in kwestie. Omwille van deze reden wordt het dan ook steevast aangeraden om uw krediet niet enkel en alleen te simuleren of te berekenen, maar ook te vergelijken.

De ene krediet simulator is de andere niet

Hou er bij uw zoektocht naar een krediet simulator wel ten allen tijde rekening mee dat de meeste banken er voor kiezen om gebruik te maken van verschillende krediet berekeningen. Het spreekt immers voor zich dat een gewone persoonlijke lening aanzienlijk verschilt ten opzichte van een hypothecaire lening en dat is terug te zien in de krediet simulatie. Zorg er dan ook alvorens het doorlopen van een krediet simulator altijd voor dat u op de hoogte bent van de voor u meest geschikte kredietvorm. Dit kan u flink wat tijd besparen en kan er op de koop toe eveneens voor zorgen dat u met de uitkomst van uw krediet simulator meteen aan de slag kunt gaan.